Disclaimer

Wannneer u de websites van Orkla bezoekt en gebruikt, gaat u accoord met de volgende bepalingen:

Het doel van Orkla’s websites

Het doel van Orkla’s websites is het verschaffen van algemene informatie over de bedrijven binnen het Orkla-concern.

Auteursrechtelijke bepalingen

De inhoud op de websites van Orkla is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag vrij worden gedistribueeerd of verveelvoudigd of elektronisch worden opgeslagen. Dit geldt echter uitsluitend bij correcte bronvermelding.

Disclaimer

Wij streven ernaar dat onze websites altijd actuele en juiste informatie bevatten. Het kan echter gebeuren dat informatie op een website desondanks onvolledig, onjuist of verouderd is. Informatie op onze websites representeert geen aanbod van waardepapieren met het oog op verkoop en de verstrekte informatie mag niet worden gebruikt als grondslag voor investeringsbesluiten of worden gezien als incitament tot de aanschaf van waardepapieren of op andere wijze worden gezien als betrekking hebbende op een bepaalde investeringsrelatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor eventuele foutieve of ontbrekende informatie van de hand. Elk besluit dat u neemt op basis van informatie op onze websites geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Orkla noch Orkla’s dochterbedrijven zijn aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan als gevolg van het gebruik van onze websites of van informatie die op deze sites te vinden is. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud op websites van derden, waartoe u toegang zou kunnen hebben verkregen via (bijvoorbeeld een link op) een van onze websites.
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing en de disclaimer dient dan ook binnen deze context te worden geïnterpreteerd.